Καλώς ήρθατε στο www.novapharm.gr

Αυτοί οι Όροι Χρήσης στο Διαδίκτυο και η Πολιτική Απορρήτου διέπουν την πρόσβασή σας στον ιστότοπο www.novapharm.gr που ανήκει και ελέγχεται από τη Novapharm O.E.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτών των διαδικτυακών Όρων Χρήσης: 13.10.2022

 

Όροι χρήσης για τον ιστότοπο novapharm.gr

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν αποκλειστικά για το novapharm.gr και δεν ισχύουν για άλλους ιστότοπους της Novapharm ή για ιστότοπους τρίτων στους οποίους μπορεί να συνδεθεί ο Ιστότοπος novapharm.gr. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η Novapharm διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης στο Διαδίκτυο. Εάν η Novapharm τροποποιήσει τους  Όρους Χρήσης, θα ειδοποιήσουμε τους χρήστες δημοσιεύοντας την τροποποιημένη έκδοση με ενημερωμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος σε αυτόν τον Ιστότοπο. Με την πρόσβαση ή τη χρήση του novapharm.gr, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την εκάστοτε τρέχουσα έκδοση  Όρων Χρήσης στο διαδίκτυο.

Εάν διαφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης στο Διαδίκτυο ή δεν είστε ικανοποιημένοι με το novapharm.gr, η μόνη και αποκλειστική σας λύση είναι να διακόψετε τη χρήση του ιστότοπου.

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ NOVAPHARM.GR (ΕΦΕΞΗΣ «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ»)

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

α. Παρόλο που σε αυτόν τον ιστότοπο προσπαθούμε να παρέχουμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και την καταλληλόλητα οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται σε αυτήν την τοποθεσία Web. Κάθε άτομο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη και όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου στο Διαδίκτυο. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” και ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

β. Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΦΥΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΣΕΣ ΑΠΟ ΝΟΜΟ, ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ Η’ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Η’ ΦΥΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΜΕΣΗΣ, ΕΜΜΕΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ (ΣΥΜΕΠΡΙΛΑΜΑΒΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ Η’ ΤΥΧΑΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Η’ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ/Η’ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η’ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΡΑ ΑΝ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

γ. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται και δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα, την επικαιρότητα και την καταλληλόλητα οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου που λαμβάνεται από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπερσυνδέσμων προς ή από ιστότοπους τρίτων. Ο ιστότοπος δεν θα επεξεργάζεται, λογοκρίνει ή άλλως ελέγχει οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται από τρίτα μέρη. Επομένως, τέτοιες πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ύποπτες και δεν επικυρώνονται από τον ιστότοπο.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Κατανοείτε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

α. Με τη χρήση αυτής της τοποθεσίας Web, συμφωνείτε να μην διακόπτετε ή να παρεμποδίζετε τις ηλεκτρονικές πληροφορίες μας που δημοσιεύονται σε αυτήν την τοποθεσία Web ή σε οποιονδήποτε από τους διακομιστές μας. Συμφωνείτε επίσης να μην επιχειρήσετε να παρακάμψετε τυχόν χαρακτηριστικά ασφαλείας του ιστότοπού μας και να συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες, τοπικούς και διεθνείς νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

β. Εκχωρείτε στον ιστότοπο το δικαίωμα να χρησιμοποιεί όλο το περιεχόμενο που ανεβάζετε ή με άλλο τρόπο μεταδίδετε σε αυτόν τον ιστότοπο, με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και της Πολιτικής Απορρήτου της Novapharm με όποιον τρόπο επιλέξει o ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αντιγραφής, προβολής, εκτέλεσης ή δημοσίευσης σε οποιαδήποτε μορφή, τροποποιώντας το, ενσωματώνοντάς το σε άλλο υλικό ή κάνοντας ένα παράγωγο έργο με βάση αυτό.

γ. Εκτός εάν δηλώνεται ρητά και έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων από τον ιστότοπο, καμία εμπιστευτική σχέση δεν θα δημιουργηθεί σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης αυτού του ιστότοπου κάνει οποιαδήποτε προφορική, γραπτή ή ηλεκτρονική επικοινωνία με τον ιστότοπο (όπως σχόλια, ερωτήσεις, προτάσεις, ιδέες κ.λπ.). Εάν ο ιστότοπος απαιτεί ή ζητήσει την παροχή τέτοιων πληροφοριών και αυτές οι πληροφορίες περιέχουν προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου), ο ιστότοπος θα τα αποκτήσει, θα τα χρησιμοποιήσει και θα τα διατηρήσει με τρόπο σύμφωνο με την Πολιτική Απορρήτου μας. Διαφορετικά, αυτή η επικοινωνία και οποιεσδήποτε πληροφορίες υποβάλλονται με αυτήν θα θεωρούνται μη εμπιστευτικές και ο ιστότοπος θα είναι ελεύθερος να αναπαράγει, δημοσιεύει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της έρευνας, ανάπτυξης, κατασκευής, χρήσης ή πώλησης προϊόντων που ενσωματώνουν τέτοιες πληροφορίες. Ο αποστολέας οποιασδήποτε πληροφορίας στον ιστότοπο είναι πλήρως υπεύθυνος για το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένης της αληθείας και ακρίβειάς της και της μη παραβίασης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή ιδιωτικού απορρήτου οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα προϊόντα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες ή μπορεί να διατίθενται με διαφορετική επωνυμία, σε διαφορετικές περιεκτικότητες ή για διαφορετικές ενδείξεις.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι πληροφορίες, τα έγγραφα και τα σχετικά γραφικά που δημοσιεύονται σε αυτήν την τοποθεσία Web (οι “Πληροφορίες”) αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Cellojen Laboratories. Εξαιρούνται οι πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους παρόχους.  Χορηγείται άδεια χρήσης των Πληροφοριών μόνο σε μεταπωλητές των προϊόντων της novapharm, υπό την προϋπόθεση ότι οι (1) Πληροφορίες δεν τροποποιούνται με κανέναν τρόπο και (2) δεν χρησιμοποιούνται γραφικά που διατίθενται από αυτήν την τοποθεσία άλλα εκτός των εμπορικών συσκευασιών των προϊόντων της novapharm. Ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους παρόχους και σας απαγορεύεται η διανομή τέτοιου υλικού χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων σε αυτό. Εκτός από όσα επιτρέπεται παραπάνω, καμία άδεια ή δικαίωμα δεν παραχωρείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, εμπορικών επωνυμιών, και προϊόντων της novapharm σε αυτόν τον ιστότοπο  χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της Cellojen Laboratories, εκτός από την προβολή των προϊόντων με σκοπό την πώληση.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο ιστότοπος δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας στο διαδίκτυο. Κατανοούμε τη σημασία του απορρήτου για τους πελάτες μας και τους επισκέπτες στον ιστότοπό μας. Η χρήση προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης από εμάς διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας και με την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπού μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτήν την πολιτική.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι κατά την υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων ταυτοποίησης στο novapharm.gr και ενώ ο ιστότοπος διαθέτει εγγυήσεις για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή υποκλοπής, δεν υπάρχει απόλυτη εγγύηση ασφάλειας. Στην απίθανη περίπτωση παρακολούθησης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης παρά τις προσπάθειές μας, ο ιστότοπος δεν θα είναι υπεύθυνος για τέτοιες υποκλοπές ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, παρεπόμενη ή επακόλουθη ζημιά (συμπεριλαμβανομένων των χαμένων κερδών) που υπέφερε σε έναν πελάτη ή χρήστη , ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΣ. ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ή ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΤΟΥ Κωδικού Πρόσβασης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Ιστότοπος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το υλικό, τις πληροφορίες και τις απόψεις που παρέχονται, δημοσιεύονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο μέσω αυτού του. Η εμπιστοσύνη σε αυτά τα υλικά, πληροφορίες και απόψεις γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Ο ιστότοπος αποποιείται κάθε ευθύνης για τραυματισμό ή ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν.

ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΚΑΙ “ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ”. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ H CELLOJEN LABORATORIES, ‘H Η NOVAPHARM,  Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ,  Ή ΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ  Ή ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥΣ (εφεξής «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ») ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ZHMIA, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΕ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΧΑΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΙΟΥΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΕΙΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΑΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝOVAPHARM ΚΑΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΕΧΟΥΝ  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Η ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΓΕΝΙΚΑ

Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις περιγράφουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ μας σε σχέση με το αντικείμενό της. Συμφωνείτε ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία για το αντίθετο, δεν μπορείτε να υποβάλετε αξίωση ή αιτία αγωγής που προκύπτει από ή σχετίζεται με το novapharm.gr ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις περισσότερο από έξι (6) μήνες μετά την εμφάνιση αυτής της αξίωσης ή αιτίας αγωγής.